Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 15-06-2020

2020-06-15

vraag

betekenis & definitie

v./m. (vragen),

1. mondelinge of schriftelijke taaluiting waarop een weerwoord verwacht wordt, ter informatie, bevestiging of ontkenning: een beleefde, een impertinente (onbeschaamde) —; in de Kamer werden er vragen over gesteld; op die — moet ik het antwoord schuldig blijven, die kan ik niet beantwoorden; voor jou een —, voor mij een weet, zoveel als: dat weet ik en jij niet, maar ik zal het je (lekker) niet vertellen; (dat is) ook een —!, dat spreekt toch vanzelf; (taalkunde) volzin waarin of waarmee iets gevraagd wordt: directe en indirecte vragen; de — rijst, doet zich voor, dringt zich op;
2. wat gevraagd wordt, datgene wat door redenering of berekening gevonden moet worden of wat als formulering al vast staat: een boekje met vragen en opgaven;
3. dat wat uitgemaakt moet worden: dat is een andere —; een open —, die nog onopgelost is; dat is de — niet, daarover gaat het hier niet; het is de — of..., het is onzeker; dat is zeer de —, zeer onzeker;
4. kooplust naar een bepaald artikel: er is veel — naar.