Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 15-06-2020

voorstelling

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het voorstellen;
2. dat wat voor de geest staat, bewustzijnsinhoud, begrip, denkbeeld(e);
3. afbeelding, uitbeelding, figuur: ergens een — van maken;
4. het vertonen, vertoning.

(e) De term voorstelling wordt in de psychologie gebruikt voor zowel de handeling (het zich iets voorstellen) als de inhoud (dat wat men zich voorstelt). Men onderscheidt o.a. herinneringsvoorstellingen, waarbij iets wordt voorgesteld dat in het verleden is waargenomen, en fantasievoorstellingen, die niet gebaseerd zijn op vroegere waarneming. Voorstellingen zijn in de psychologie na de opkomst van het behaviorisme geruime tijd nauwelijks voorwerp van onderzoek geweest; in de jaren zestig nam de belangstelling weer toe. LUT. A.Richardson, Mental imagery (1969); A.Paivio, Imagery and verbal processes (1971).