Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 19-06-2020

verzameling

betekenis & definitie

v. (-en),

het bijeenbrengen; het bijeengebrachte, collectie (e); samenvatting van bepaalde duidelijk van elkaar te onderscheiden objecten van de aanschouwing of van het denken tot een geheel;(wiskunde) aantal bij elkaar horende objecten (→verzamelingenleer).

(e) Al in vroege tijden werden door vorsten en vooraanstaande personen verzamelingen van kunst en curiosa bijeengebracht. In de middeleeuwen namen de kerken en kloosters deze taak over en verzamelden o.a. schilderijen, sculptuur, manuscripten, relieken en kostbare stenen. Tijdens de Italiaanse renaissance ging de belangstelling speciaal uit naar het verzamelen van voorwerpen uit de oudheid. Ook kunstenaars brachten collecties bijeen van b.v. tekeningen en prenten. De grote verzamelingen uit deze tijd vormden in veel gevallen de kern van toekomstige musea. In de 17e en vooral in de 18e eeuw komt het verzamelen door particuliere kunstliefhebbers op. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw en in de 19e eeuw werden collecties in musea voor het publiek opengesteld. →museum. LITT. N.von Holst, Creators, collectors and connoisseurs (1967).