Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 19-06-2020

2020-06-19

verklaring

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het verklaren: causale —, het aantonen dat iets noodzakelijk voortvloeit uit een voorafgaande toestand; 2. opheldering; uitlegging;
3. aanzegging; de — van de oorlog; 4. getuigenis: een mondelinge, een schriftelijke —; 5. attest: een — overleggen, afgeven.