Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 19-06-2020

verificatie

betekenis & definitie

[<Fr.], v. (-s),

1. onderzoek naar de echtheid van iets, de juistheid van een aangifte, opgave enz.; onderzoek van kas en boeken; 2. gerechtelijke deugdelijkverklaring van vorderingen op een failliete boedel; 3. burgerlijk geding over de echtheid of onechtheid van geschriften; 4. (logisch empirisme) het waar maken van een uitspraak door waarneming of experiment.