Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 31-01-2022

Ultra petita

betekenis & definitie

rechtsbeginsel volgens welk het de rechter verboden is uitspraak te doen in een rechtsgeding over niet-gevorderde zaken, of, in strafzaken, zijn vonnis te baseren anders dan op grondslag van de tenlastelegging.