Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 01-10-2020

2020-10-01

toezicht

betekenis & definitie

o., hoede, zorg, controle (e); (recht) raad van — en discipline, college van zes advocaten, dat belast is met het toezicht op de advocaten in een arrondissement; raad van —, bij sommige vennootschappen het college van commissarissen.

(E) STRAFRECHT. In Nederland is in geval van voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling het OM belast met het toezicht op de naleving van de gestelde voorwaarden. De rechter kan aan een reclasseringsinstelling vragen om hulp en steun te verlenen bij de naleving van bijzondere voorwaarden. In België worden verdachten en veroordeelden aan wie een probatiemaatregel is opgelegd, geleid door probatie-assistenten.