Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 29-06-2020

titel

betekenis & definitie

[→Lat. titulus], m. (-s),

1. opschrift van een boek of gedeelte daarvan, van een plaat enz.; courante —, herhaald pagina-opschrift; 2. blad of bladzijde waarop de titel van een geschrift enz. vermeld staat; 3. onderafdeling van een wet of van een hoofdstuk in een wetboek; 4. kwalificatie; (sport) kwalificatie als kampioen; zijn — verdedigen; onder de — van, onder de ben. van, bij wijze van; (gew.) ten — van, bij wijze van; (recht) eigendomsverkrijging onder algemene, onder bijzondere al naar men een complex van rechten en verplichtingen verwerft; 5. ben. (meestal van overheidswege toegekend) waaronder een persoon zijn functie vervult of zijn beroep uitoefent, hetgeen veelal tevens de maatschappelijke positie aangeeft: de — van baron, van hoogleraar; soms pregn. voor academische titel: hij heeft geen — behaald; 6. akte, bewijsstuk waarin een recht is vastgelegd: de eigendomstitel van een huis; 7. rechtsgrond; een overeenkomst onder bezwarende —, een overeenkomst die elk van de partijen verplicht om iets te geven, te doen of niet te doen.