Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 16-06-2020

term

betekenis & definitie

[→Fr.], m. (-en),

1. (wiskunde) elk van de grootheden waarvan de verhouding in een verhoudingsvorm is uitgedrukt (e);
2. elk van de stellingen van een syllogisme;
3. woord, uitdrukking, die in een bepaald vakgebied gebruikt wordt en gebruikelijk is: technische, medische termen; onder bedekte termen iets meedelen, het zonder precisering aanduiden; de geijkte —, het woord dat of de uitdrukking die in het bedoelde geval altijd gebruikt wordt; volgens de termen van de wet, naar de wet

luidt; hij valt niet in de termen, hij komt daarvoor niet in aanmerking; er zijn termen aanwezig om het verzoek in te willigen.