Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 31-01-2022

Temperatuurcoëfficiënt

betekenis & definitie

m. (-en), getal dat aangeeft in welke mate de temperatuur invloed op een of andere natuurkundige grootheid heeft.

Gewoonlijk bedoelt men met de temperatuurcoëfficiënt het getal dat aangeeft met welk deel van zijn oorspronkelijke waarde een grootheid toeneemt als de temperatuur 1 °C stijgt. Een zeer eenvoudig voorbeeld is de uitzetting van een gas bij constante druk. Volgens de wet van Gay-Lussac bestaat tussen het volume bij t °C (Vt) en het volume bij 0 °C (V0) het volgende verband: Vt = V0 (1 + αt). Brengt men het gas van 0 °C op 1 °C, dan neemt het volume toe met een getal dat α maal het oorspronkelijke volume is. Nu noemt men die factor α de temperatuurcoëfficiënt van het volume als de druk gelijk blijft. Zeer vele natuurkundige grootheden hebben een temperatuurcoëfficiënt, b.v. de brekingsindex, het moment van een magneet, het geleidingsvermogen van een metaal voor elektriciteit, de viscositeit van een vloeistof. Heeft een grootheid een grote temperatuurcoëfficiënt, dan is die grootheid in sterke mate van de temperatuur afhankelijk.

< >