Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 16-06-2020

subcultuur

betekenis & definitie

v., aparte cultuur van bijzondere groepen, die in haar normen en doelstellingen afwijkt van het grotere culturele geheel.

(e) Sociaal-wetenschappelijk gezien is de allesoverspannende cultuur samengesteld uit onderling verschillende deeleenheden, die ieder in een beperktere omvang eveneens als cultuur fungeren. Dergelijke deelculturen bevatten weliswaar elementen uit de grotere cultuur, maar kunnen daarnaast ook opvallend afwijkende of zelfs strijdige kenmerken hebben, b.v. de subcultuur van de woonwagenwereld, de bejaarden, de zeevaart, het militaire apparaat en de jeugd (→jeugdsubcultuur).