Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 16-06-2020

staf

betekenis & definitie

m. (staven), 1. stok, van uiteenlopend materiaal, vooral voor een houten staaf;

2. m.n. stok als steun bij het lopen;
3. (fig.) steun, stut;
4. herdersstaf;
5. vandaar als teken van gezag of waardigheid dat door aanzienlijke functionarissen wordt gehanteerd ⓔ;
6. als teken van vorstelijke macht; kroon en —;
7. als teken van rechterlijke macht; vandaar, fig. de — breken over iemand of iets, een afkeurend vonnis, oordeel over iemand of iets uitspreken;
8. als teken van de militaire macht: de — van een maarschalk;
9. geheel van personen die de leiding vormen van een leger of een onderdeel daarvan ⓔ; de generale —, de algemene legerleiding; chef van de generale —; de — van de infanterie, de officieren van dat wapen die niet bij een korps ingedeeld zijn;
10. (bij uitbreiding) geheel van leidinggevende medewerkers: de redactionele — van een dagblad.

ⓔ HERALDIEK. De staf kan worden vergeleken met de ➝scepter en is een oud en overal ter wereld gehanteerd teken. De staf kan zeer eenvoudig van vorm zijn, zoals een gedoornde tak voor een deurwaarder. De pedellen van universiteiten voeren soms een kostbaar uitgevoerde, versierde staf. De gemeentebesturen van de Britse Gemenebestlanden zijn alle gesymboliseerd door knotsachtige staven (de maces). De eenvoudige herdersstaf heeft als attribuut van de bisschoppen (➝bisschopsstaf) een statusfunctie gekregen. Alle genoemde stafvormen worden als embleem in wapens gebruikt, hetzij op het schild, hetzij erachter of ter zijde geplaatst als uitwendig versiersel.

MILITARIA. Bij marine, landen luchtmacht zijn de omvang en de samenstelling van een staf m.n. afhankelijk van de grootte en de taak van de eenheid. Aan het hoofd van een militaire staf staat in de meeste gevallen een ➝chef-staf, die optreedt als eerste medewerker van de commandant en hem bij afwezigheid vervangt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen o.a. generale gecombineerde staven, geïntegreerde speciale staven en persoonlijke staven. ➝generale staf.