Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 17-06-2020

sergeant

betekenis & definitie

m. (-en, -s),

1. laagste rang van onderofficier (e);
2. — le klasse, — I, Ned. onderofficiersrang direct boven sergeant; zo voor België: le —(e);
3. (eig. serre-joints) , gereedschap om houten onderdelen bij het lijmen over grote lengte opeen te klemmen. (e) In Nederland wordt de benaming sergeant gebruikt in landen luchtmacht, behalve bij de artillerie, cavalerie, marechaussee waar deze rang wachtmeester wordt genoemd. Ook heet de rang sergeant le klasse daar wachtmeester 1e klasse. In België worden de benamingen sergeant en le sergeant eveneens gebruikt bij landen luchtmacht, behalve bij artillerie, cavalerie en Rijkswacht waar de rangen resp. wachtmeester en 1e wachtmeester genoemd worden.