Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 17-06-2020

samengesteld

betekenis & definitie

bn.,

1. niet-enkelvoudig, uit verschillende delen bestaand: een samengestelde stof; (taalkunde) een samengestelde (vol)zin, die uit twee of meer enkelvoudige zinnen bestaat; (plantkunde) gezegd van een orgaan (blad) of organenstelsel (bloeiwijze) wanneer dat uit enige deelnemende suborganen is opgebouwd; tegenhanger: enkelvoudig; (dierkunde) samengestelde ogen, als bij insekten (facetogen); (rekenkunde) een getal, dat bestaat uit een geheel getal en een breuk, b.v. 21/2; samengestelde kosten, (hogere) kosten die voortvloeien uit de omstandigheid dat in een zelfde bedrijf produkten van verschillende aard worden vervaardigd;
2. niet gemakkelijk te overzien; de inrichting van het staatsbestuur is zeer —.