Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 17-06-2020

resultaat

betekenis & definitie

[→Fr.], o. (-taten),

1. uitslag, uitkomst: het plan had het beoogde -; examen-, sportresultaat;
2. positieve uitkomst; zonder —, vruchteloos; de onderhandelingen hebben niet tot — geleid, tot een overeenkomst;
3. vrucht, wat iets oplevert: de resultaten van zijn onderzoek; opbrengst: gunstig, bevredigend -.