Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 17-06-2020

rente

betekenis & definitie

[→Lat. reddite, teruggegeven zaken], v./m. (-n, -s),

1. periodieke (geldelijke) opbrengst van vaste goederen of belegde gelden: van zijn leven, van de inkomsten van zijn vermogen;
2. percentsgewijze periodieke vergoeding voor het lenen van een geldsom of het verlenen van krediet, interest:opbrengen, af werpen; een goede maken van zijn kapitaal, opbrengst van kapitaal als zodanig; geld op zetten, tegen rente uitlenen; bedingen, berekenen, betalen, bijschrijven, — op —, samengestelde interest; (fig.) iets met terugkrijgen, resp. teruggeven, -betalen, dubbel en dwars;
3. uitkering, resp. inkomsten uit een fonds, pensioen;
4. grondof lijfrente, (soms) hypotheek: een — vestigen op; altijddurende -; pacht.