Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 17-06-2020

rein

betekenis & definitie

bn. en bw. (-er, -st),

1. proper, zindelijk, zonder vlek: reine handen, straten; (zegsw.) klein, maar niet groot, maar proper; niet — zijn, ongedierte hebben;
2. zedelijk zuiver, onbevlekt, onbesmet: een geweten, zich van geen kwaad bewust; zelfst.: de reine is alles — (naar Tit.1,15);
3. ten opzichte van de godheid in de juiste situatie verkerend; reine dieren, waarvan men het vlees mag eten;
4. zuiver of gezuiverd: reine lucht; reine cultures, zuivere kweken (veelal met een germ. reinculturen genoemd); water (ook aaneen) bij de waterleiding ben. voor drinkwater;
5. klinkklaar, puur: dat is je reinste onzin; — netto, zonder aftrek van kosten voor remise.