Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 17-06-2020

2020-06-17

regelmatig

betekenis & definitie

bn. en bw. (-er, -st),

1. geen inbreuk makend op een vaststaande of verwachte harmonie (e); schrift; op regelmatige afstanden; de stad vertoont een regelmatige aanleg; (wiskunde) regelmatige figuren, zoals gelijkbenige driehoeken, parallellogrammen en cirkels; regelmatige veelhoek, lichaam;
2. met vast ritme: een regelmatige gang; het — tikken; bw.: — lopen (van een machine);
3. op de vaste, gestelde tijden (geschiedend), geregeld: — naar de kerk gaan; schoolbezoek;
4. (taalkunde) een — werkwoord, dat in geen enkel opzicht van de gewone regels van de vervoeging afwijkt;
5. overeenkomstig de voorschriften: regelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; dat is niet —, niet in overeenstemming met de regel(s).

(e) Een regelmatige bloem (of ander organisme) is meerzijdig symmetrisch, d.w.z. men kan meer dan één vlak van symmetrie aangeven, dit in tegenstelling tot een zygomorfe bloem, die slechts door één symmetrievlak in gelijke helften verdeeld kan worden. De onregelmatige bloem heeft geen enkel symmetrievlak.