Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 17-06-2020

rechtspersoon

betekenis & definitie

m. (-sonen), ben. voor wie naast de natuurlijke personen (mensen) rechtsen handelingsbevoegd is als ware het een natuurlijk persoon. (e) Een rechtspersoon is in Nederland en België een door het recht erkende instelling waaraan zelfstandigheid is toegekend. De rechtspersoon leidt een eigen bestaan, afgescheiden van de mensen die de rechtspersoon oprichten of voor hem handelen.

Rechtspersonen zijn die instellingen welke uitdrukkelijk als zodanig door de wet zijn aangewezen. Voor het bestaan van rechtspersonen is in het algemeen nodig het bestaan van een doel dat niet in strijd mag zijn met de wet en met de goede zeden, in welke gevallen de ontbinding van de rechtspersoon uitgesproken kan worden. Rechtspersoon zijn o.a. de staat en zijn onderdelen, de waterschappen, de kerkgenootschappen, de NV, de BV, de vereniging en de stichting. Doel, werking en organisatie van de rechtspersonen worden aangegeven door hun statuten en reglementen en/of door de wettelijke bepalingen waarbij zij worden ingesteld. De rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door de mensen die zijn organen zijn. De rechten van de rechtspersoon liggen voor het grootste deel op het gebied van het vermogensrecht.

Daar staat hij slechts in enkele opzichten bij een natuurlijk persoon achter. Ook een rechtspersoon kan onrechtmatige daden plegen.Omtrent de vraag waarop de rechtspersoonlijkheid van niet-natuurlijke personen berust, bestaan verschillende theorieën. Zo heeft men het bestuur van de rechtspersoon, alsmede hen die genot van de vruchten van zijn vermogen hebben en hen die zijn leden zijn als de dragers van de rechten en verplichtingen van de rechtspersonen voorgesteld. In België noemt men de rechtspersoon ook wel zedelijk lichaam, burgerlijke of juridische persoon.