Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 13-12-2021

public relations

betekenis & definitie

[Eng.], de relatiekringen van een organisatie met de buitenwereld, de inen externe betrekkingen. Public relations als beroepsmatige activiteit worden omschreven als: ‘het (m.n. door voorlichting) stelselmatig bevorderen van goede verhoudingen met groepen van personen van wier oordeel een organisatie afhankelijk is’.

De public relations hebben zich na ca. 1950 in België en Nederland ontwikkeld tot een speciaal vakgebied. In toenemende mate stellen organisaties, instellingen en ondernemingen functionarissen aan die speciaal met de zorg voor public relations zijn belast. Hun taak is enerzijds (zowel intern als extern) bekendheid te bevorderen van identiteit, beleid, functie en plannen van de eigen organisatie, anderzijds aan de leiding bepaalde stromingen in de buitenwereld te signaleren die voor de goede gang van zaken in de eigen organisatie van belang kunnen zijn. Naast de public relations-medewerker in vaste dienst heeft al spoedig ook de externe public relationsadviseur zijn intrede gedaan, die aan organisaties/cliënten adviezen verschaft. Vaak is dit van belang voor organisaties die te klein zijn voor een eigen public relationsmedewerker of die tijdelijk specifieke public relationsproblemen hebben op te lossen. Public relationsbureaus zijn er meestal op ingesteld, naast het geven van advies, ook werkzaamheden op zich te nemen (zoals de organisatie van evenementen, het reelen van contacten met persorganen, het schrijven I en vormgeven van publikaties e.d.).In Nederland bestaat het Ned. Genootschap voor Public Relations en in België het Belg. Centrum voor Public Relations; internationale organisaties zijn o.m. Centre Européen des Relations Publiques, International Public Relations Association.