Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 21-09-2020

2020-09-21

portret

betekenis & definitie

[→Fr.], o. (-ten),

1. beeltenis, afbeelding van een persoon, vooral geschilderde afbeeldingen

van die aard: zijnlaten maken; een — ten voeten uit, in tegenst. met een buste; een geflatteerd -, dat de gebreken van het model zo weinig mogelijk laat uitkomen; een sprekend —, dat een treffende gelijkenis vertoont;

2. (fig.) persoonsbeschrijving;
3. persoon, mens: wat een -, die man, wat een vervelende man; een lastig —.