Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 17-06-2020

Pole, Reginald

betekenis & definitie

Engels rooms-katholiek geestelijke, *3.3.1500 Stourton Castle, †17.11.1558 Lambeth. Ofschoon verwant met koning Hendrik VIII, weigerde Pole diens huwelijkspolitiek goed te keuren.

Hij week uit naar Italië, waar hij een voorname rol speelde in de Contrareformatie. In 1536 werd hij kardinaal, van 1542–46 was hij pauselijk legaat op het Concilie van Trente. In 1549 behaalde Pole bij de pauskeuze het vereiste stemmenaantal, maar omdat hij aarzelde, kozen de kardinalen een ander. Na de troonsbestijging van Maria Tudor (1553) werkte Pole als aartsbisschop van Canterbury (1555) aan de restauratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Engeland. Verdacht van ketterij, werd hij in 1557 door paus Paulus IV naar Rome ontboden. Hij stierf echter vóór een proces in Rome kon beginnen.LITT. W.Schenk, R.Pole, Cardinal of England (1950).