Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 24-06-2020

paraat

betekenis & definitie

[→Lat.], bn. en bw., 1. vaardig, gereed: zitten, gereed zitten, (ook) mooi aangekleed klaar zitten; troepen houden; parate kennis, waarvan men zich op elk ogenblik terstond kan bedienen; 2. (recht) parate executie, onmiddellijke tenuitvoerlegging van een vonnis.