Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 13-12-2021

overeenkomstig

betekenis & definitie

I. bn. en bw.,

1. gelijkenis vertonend, soortgelijk, eender: in de drie eerste evangeliën vindt men veel overeenkomstige plaatsen; op overeenkomstige wijze;
2. dezelfde plaats innemend als een andere zaak in haar verband, corresponderend: een overeenkomstig geval; (meetkunde) de overeenkomstige hoeken van twee gelijkvormige driehoeken;
3. overeenstemmend, strokend, niet in strijd zijnde met iets anders: overeenkomstig met het spraakgebruik van Cicero;

II. vz., in overeenkomst met volgens: overeenkomstig de wet; hij werd overeenkomstig zijn hoge rang ontvangen; dat is overeenkomstig de waarheid.

< >