Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 19-06-2020

ordening

betekenis & definitie

v. (-en), 1. het ordenen; regelmatige schikking of plaatsing;

2. het ordenen in de zin van regelen en aan banden leggen volgens voorschriften: de economis crisis van 1929 gaf aanleiding tot — van het bedrijfsleven; ruimtelijke —, toepassing van de planologie (bij uitbreidingsplannen enz.);
3. het geordend-zijn; regeling, inrichting: de — van de maatschappij; de — Gods;
4. bevestiging van een predikant (e).

(e) De Reformatie brak met de priesterwijding door de bisschop en laat de kandidaten tot de heilige dienst ‘ordenen’ door hun aanstaande mededienaren, waarbij alle aanwezige predikanten deelnemen aan de handoplegging. Bij een bevestiging in een volgende gemeente wordt de handoplegging niet herhaald. In de lutherse kerken worden ook de leden van de kerkeraad met handoplegging tot hun ambt (ouderling of diaken) geordend.