Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 19-06-2020

opsluiten

betekenis & definitie

(sloot op, heeft opgesloten),

1. achterslot en grendel brengen: iemand in een kamer —; hij is opgesloten, in de gevangenis; zich —, de plaats waar men zich bevindt van binnen afsluiten: toen heeft hij zich in zijn eigen kamer opgesloten; (fig.) zich afzonderen; opgaan in: zich in een koppig stilzwijgen —;
2. (bouwkunde) (van delen die reeds aan elkaar bevestigd zijn) met een pen, een wig enz. voorgoed bevestigen (e): trappen met opgesloten treden; (bij bestratingen) een afsluitende rand aanbrengen.

(e) Het opsluiten kan op verschillende manieren worden uitgevoerd (→houtverbinding). Bij brede houten draairamen is dit onvoldoende om ‘schranken’ te voorkomen. Er worden dan bovendien stalen winkelhaken gebruikt.