Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 13-12-2021

openbaren

betekenis & definitie

(openbaarde, heeft geopenbaard),

1. doen kennen, onthullen: een geheim openbaren; (wederk.) waarneembaar worden, zich uiten: er openbaarde zich dikwijls een neiging tot eenzaamheid; (wederk.) aan het licht komen, bekend worden: haar ziekte had zich geopenbaard;
2. (theologie) bovennatuurlijke waarheden bekendmaken.