Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 19-06-2020

oorzaak

betekenis & definitie

v. (-zaken), datgene wat noodzakelijk een bepaald gevolg met zich brengt (voorzover iets anders dit niet belet), met betrekking tot dat gevolg (-→causaliteit): de wordt als zelfhandelend gedacht, terwijl reden wil en opzet onderstelt; de — van het ongeluk is onbekend; zijn vinden in; iets als de — aanwijzen (van); de wet van — en gevolg; (zegsw.) kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen; (recht) de — van een verbintenis of een overeenkomst, dat wat beide partijen gemeenschappelijk hebben beoogd, →causa; de of titel van levering, van verjaring; God is de — van alle dingen, oorsprong.