Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 19-06-2020

ooievaars

betekenis & definitie

m. (mv.), Ciconiidae, een vogelfamilie (orde ooievaarachtigen), verspreid over de gehele wereld levend, behalve in Noord-Amerika ten noorden van Texas.

(e) Ooievaars hebben een lange, rechte, zeer harde snavel met scherpe randen; het lage voorhoofd gaat geleidelijk over in de snavel. De poten zijn lang en grotendeels onbevederd en hebben vier tenen met korte en stompe nagels. De vleugels zijn groot en breed. De lange hals wordt onder het vliegen recht vooruit gestoken (niet S-vormig gebogen zoals de blauwe reiger doet). In Nederland en België komen alleen de gewone en de zwarte -dooievaar voor. Tot deze familie behoren verder o.a. de -dnimmerzat en -dmaraboe.

LiTT. R.Mell, Der Storch (1951).