Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 19-06-2020

onderneming

betekenis & definitie

v. (-en),

1. zaak van enig gewicht die men op zich neemt; het volvoeren van een opgevat plan: die reis is een hele –;
2. bedrijfshuishouding, waarin de produktiemiddelen worden gecombineerd met het oog op de maatschappelijke voortbrenging (e); zaak die men opzet of drijft om geldelijke voordelen te behalen: weldra bespeurde ik dat de tentoonstelling niet veel anders was dan een –, een speculatie was; bedrijf dat zich m.n. het vervoer van reizigers en goederen ten doel stelt (meestal) in samenst.: autobus-, scheepvaartonderneming.

(e) Meestal beperkt men het begrip onderneming tot die huishoudingen waarin het streven naar winst op de een of andere wijze een rol speelt. Voor een goed begrip van de moderne onderneming is het noodzakelijk te beseffen dat daarin leiding en vermogensverschaffing gescheiden zijn. De directie is evenzeer in loondienst als de portier van het bedrijf. Met betrekking tot de onderneming kan een intern gericht bedrijfseconomisch beleid worden onderscheiden en een op de externe situatie georiënteerd commercieel beleid. →ondernemingsvorm.