Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 24-06-2020

nu

betekenis & definitie

I. bw., 1. tegenwoordig, op het ogenblik: ik heb geen tijd; tot — toe, tot heden, tot op dit ogenblik; van — af aan, voortaan; hij komt — pas aan, zoëven is hij aangekomen, als tegenst. tot een andere periode: toen en en later; 2. op een bepaald ogenblik: ze was — eens heel aardig en dan had ze weer iets koels; en dan, van tijd tot tijd; 3. met gedachte aan de toekomst, verder: wat — (gedaan)?

II. voegw., op dit ogenblik waarop, in de zich thans voordoènde omstandigheid dat: ik dat weet, ben ik gerust; III. tw., om aan te sporen, op te wekken enz.: — dan, verder!; —, —, overhaast je niet; wees maar bedaard; -, voor hoeveel wilt u het verkopen ?; de mensen leven — eenmaal in hun kring; IV. zn. o., het tegenwoordige ogenblik: in het verleden ligt het heden, in het — wat worden zal.