Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 22-09-2020

2020-09-22

niet

betekenis & definitie

I. vw., niet iets (in zegsw. en enkele vaste verbindingen): dat is meer dan een opmerking van algemene aard; om —, gratis; (ook) tevergeefs; (zegsw.) als — komt tot iet, dan kent iet zichzelve niet;

II. bn. van ontkenning: ik kan komen; daar wordt weinig of — op gelet; — eens, zelfs niet: dat — zozeer!, dat eigenlijk niet; ze is volstrekt verlegen; het was goed weer, dat —, dat ontken ik niet; in uitdrukkingen die een litotes behelzen: dat is nog zo kwaad -; overgaande in bw. van modaliteit: wat heb ik — dikwijls gezegd, ik heb immers dikwijls gezegd; — waar?, is het niet zo?; — dan!, geloof het dan niet (als iets dat men zegt betwijfeld wordt), bedoeld als verzekering; het is —!, sterke ontkenning; III. zn. l.o., het niet-zijn: uit het te voorschijn roepen; in het verzinken; 2. iets nietigs; 3. m. (-en), (loterij) nummer waarop geen prijs valt: loterij zonder nieten.