Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 24-06-2020

Nederlandse Credietbank NV

betekenis & definitie

Ned. middelgrote algemene bank, gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1918 als Ned. Landbouwbank NV, huidige naam sedert 1946, toen ook de band met de landbouw werd verbroken.

Zij heeft een groot kantorennet (1978: 118). De dienstverlening aan het bedrijfsleven geschiedt ten dele via dochterondernemingen (bedrijfsfinancieringen, factoring, leasing) evenals een deel van de dienstverlening aan particulieren (o.a. woninghypotheken, consumptief krediet, diverse spaarvormen); de bank is verder o.a. actief op het gebied van institutionele beleggers en het buitenlandse bankbedrijf. In 1967 kwam een samenwerking tot stand met The Chase Manhattan Bank NA, New York. Deze participeert voor 31,5 % in het aandelenkapitaal. In 1969 werd het bankbedrijf overgenomen van de Bank voor Handel en Scheepvaart NV, onderdeel van het →Thyssen-Bornemisza concern, dat voor 27,5 % deelneemt in het aandelenkapitaal. Per ultimo 1977 beliep het totaal van de geconsolideerde balans f8 mrd., het saldo bankiers in binnenen buitenland f2,7 mrd., debiteuren f2,4 mrd., uitstaand middellang krediet f2,1 mrd., crediteuren f4,0 mrd., termijndeposito’s f2,8 mrd., spaargelden f 0,8 mrd. en leningen (inclusief achtergestelde leningen f80 mln.) f345 mln.

Aandelenkapitaal nov. 1978 f94 mln., waarvan f24,6 mln. nog te storten, beurswaarde medio nov. 1978 f 190 mln., zichtbare open reserves f80 mln. Totaal aantal personeelsleden 2200.