Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 13-12-2021

nalaten

betekenis & definitie

(liet na, heeft nagelaten),

1. achterlaten (bij overlijden): hij heeft twee zoons nagelaten; zij liet hem een groot fortuin na; (oneig.) doen overgaan op het nageslacht: hij liet zijn kinderen een ongerepte naam na;
2. (van produkten van de geest) voor zijn overlijden tot stand gebracht hebben; nagelaten geschriften, die bij het overlijden van de schrijver gereed, maar nog niet uitgegeven waren;
3. een teken van werking, van invloed nalaten: zijn moedige daad liet een diepe indruk na;
4. iets niet doen waarvan het vrij natuurlijk zou zijn geweest als men het gedaan had: hij liet niet na, als een echte vriend, hem nu en dan terecht te wijzen;
5. niet meer doen, laten varen: het kwaadspreken nalaten; die onhebbelijkheid moet je nalaten;
6. niet nakomen, verzuimen, veronachtzamen: je moet het ene doen en het andere niet nalaten;
7. ik kan niet nalaten je hartelijk te bedanken, ik voel mij ertoe gedwongen.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.