Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 24-06-2020

2020-06-24

mening

betekenis & definitie

v. (-en),

1. bedoeling bij wat men zegt of schrijft, oogmerk: met een ernstige ;
2. betekenis: de ware — van de tekst;
3. gevoelen, oordeel: uiteenlopende meningen; zijn — over iets zeggen; zijn —staven, bewijzen voor zijn zienswijze aanvoeren: bij zijn blijven; volgens mijn -, naar mijn gevoelen; ik ben van —, mij dunkt; (rechtsterm) een bijzondere of gissing (bij redenering opgemaakt, in tegenst. tot een getuigenis) mag niet als bewijsmateriaal worden gebruikt;
4. opinie in wijsgerige of politieke vraagstukken: vrijheid van — .