Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 24-06-2020

limonade

betekenis & definitie

[→Fr.], v./m. (-s), een gezoete frisdrank waarvan het kenmerkende smaakbestanddeel meestal kunstmatige smaakstof is.

(e) Aan limonade die bestemd is voor directe consumptie wordt meestal koolzuurgas toegevoegd, zodatlimonade gazeuse ontstaat. Zonder koolzuur treft men limonade vaak aan in de vorm van →-limonadesiroop. Indien bereid met ten minste 10 % echt vruchtesap mag de naam vruchtenlimonade worden gebruikt of → kwast; het suikergehalte moet tussen 8-15 % liggen en er mag per kg ten hoogste 75 mg zwaveldioxide of benzoëzuur worden toegevoegd (Ned. Warenwet).goût sec of tonic, 7 % in alle andere gevallen.