Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 24-06-2020

leiding

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het leiden, veelal fig.: ik geef mij aan uw — over; onder — van, geleid, aangevoerd door: het orkest, onder — van H.v.d.A., speelt nu ...; de nemen (bij wedstrijden), voorop komen;
2. de persoon of personen die leiding geven, bestuursorgaan, bedrijfsleiding;
3. koker, buis of samenstel van buizen, draad of draden enz. waardoor of waarlangs een stof of kracht geleid wordt: water uit de —; elektrische —; de is gesprongen; een bovengrondse, ondergrondse -..