Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 24-06-2020

2020-06-24

kwestie

betekenis & definitie

[→Fr.], v. (-s),

1. het vragen, vraag, en vandaar twijfel: daarover kan geenzijn; dat is buiten -, buiten twijfel; daar is geen — van, daar komt niets van in; (ook) daar is geen kans op; geen — van!, daar is niets van aan; er is — van, dat..., er is sprake van, dat;
2. de zaak, de persoon in waarvan of van wie gesproken wordt, waaraan of aan wie gedacht wordt; (gew.) is er iets van waar, de vraag is of er iets van aan is, misschien is er niet eens iets van waar;
3. onenigheid, geschil, ruzie, twist: zij hebben — gehad; krijgen, zoeken, maken;
4. zaak waarnaar gevraagd wordt, waarmee men zijn gedachten bezighoudt, vraagpunt: laten we de nu eens rustig bespreken; wat is de -; de — is wat men, hoe men, of men enz.; de — van vertrouwen stellen (door een bestuur, een minister enz.), aan de leden, de volksvertegenwoordiging enz. de vraag stellen of men nog hun vertrouwen bezit, daar men anders ontslag zal nemen;
5. vraagstuk, probleem: theologische kwesties; de sociale —; de abortuskwestie;
6. in de predik, gebruikte verb. het is een van, een vraag aangaande, iets dat bepaald wordt door: het is alleen een — van tijd, mettertijd zal het zo zijn; dat is een van smaak, dat is afhankelijk van de smaak.