Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-06-2020

kwaal

betekenis & definitie

v./m. (kwalen),

1. langdurige, blijvende of telkens terugkerende ziekte: een ongeneeslijke —; bijna ieder mens heeft wel een — of kwaaltje; (zegsw.) het middel is erger dan de -, meestal fig. gebruikt; ook van ziekelijke gesteldheden of onvolkomenheden van het gemoed gezegd: ijverzucht is een helse —; 2. onvolkomenheid, gebrek op zedelijk of maatschappelijk gebied: de werkloosheid was toen een algemene —; dat is de — van de dag.