Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

2020-06-27

kolossale orde

betekenis & definitie

in de bouwkunst de toepassing van reeksen zuilen of pilasters die over meer dan één verdieping doorlopen, soms oprijzend vanaf een sokkel. De zuilen zijn voor of op de gevel aange bracht.

De kolossale orde werd m.n. in de 17e—18e eeuw veel toegepast en werd naar A.→Palladio, die deze stijl vaak hanteerde, palladiaanse stijl of →pal ladianisme genoemd. Voorbeelden in Nederland: Mauritshuis te ’sGravenhage (1633, Pieter Post), Paleis op de Dam te Amsterdam (1652, Jacob van Campen).