Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

kleuren

betekenis & definitie

(kleurde, heeft gekleurd),

I. (overg.)
1. kleur geven aan, m.n. kleurstof, verf aanbrengen op of in iets: de kinderen zitten prentjes te —; paaseieren (ook) door bestraling of een bepaalde werking kleur geven: de zon kleurt de druiven; de ondergaande zon kleurt de heuvels rood; zich kleur krijgen, gekleurd worden: de weiden zich reeds;
2. (fig.) iets te sterk overdrijven, te schril voorstellen; anders, mooier voorstellen dan de werkelijkheid is: de verbeelding die de feiten kleurt;
3. (van het gelaat, de huid) rood doen worden, doen blozen: een lichte blos kleurde haar wangen; 4. in de bakkerij: het voor de tweede maal bakken van beschuit;

II. (onoverg.)

1. kleur, of een bepaalde kleur aannemen: de appels beginnen te —;
2. m.n. een kleur krijgen, rood worden, blozen: hij kleurde tot achter zijn oren;
3. (litteraire taal) zich als kleur of in kleur vertonen;
4. (kaartspel) zich kaarten verschaffen van dezelfde kleur.