Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-06-2020

jurisprudentie

betekenis & definitie

[→Lat. prudentia, kennis, ervaring], v., rechtsopvatting van de rechterlijke macht zoals deze blijkt uit genomen beslissingen; toegepast recht: de — van de Hoge Raad; doctrine en —, de schrijvers en de rechtspraak, de opvatting van de schrijvers en van de rechterlijke macht.

(e) De Ned. rechtspraak wordt voornamelijk gepubliceerd in de periodieken: de Ned. Jurisprudentie (met register volgens kaartsysteem); het Weekblad van het Recht (sinds 1936 verenigd met de Ned. Jurisprudentie); Luttenbergs Chronologische Verzameling der wetten, besluiten en arresten ...; het Ned. Juristenblad, waarin de rubriek Rechtspraak van de Week; Ars Aequi, waarin de rubriek jurisprudentie; Administratieve en rechterlijke beslissingen betreffende het Openbaar Bestuur in Nederland (met register volgens kaartsysteem); Beslissingen in belastingzaken; Periodiek woordenboek van ... beslissingen inzake van de vermogensbelasting, registratie, zegel, hypotheken, successierecht, kadaster, notariaat enz.; Arresten van de Hoge Raad ... in belastingzaken; Arbitrale Rechtspraak (Bijvoegsel tot het Weekblad van het Recht); Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst (later met de ondertitel: Tijdschrift voor arbeidsrecht), sinds 1954 opgenomen in Sociaal Maandblad Arbeid; Bijblad bij het maandblad De Industriële Eigendom; Octrooi en Merk; Verkeersrecht, juridisch maandblad betreffende het wegverkeer; Sociaal-Economische Wetgeving. Voor het internationale privaatrecht bovendien het verzamelwerk De Ned. Rechtspraak betreffende Internationaal Privaatrecht.

De Belg. rechtspraak wordt gepubliceerd in vele tijdschriften, waarvan de meest geraadpleegde zijn: Pasicrisie belge (le dl. omvat de arresten van het Hof van Cassatie, 2e dl. de arresten der vijf hoven van beroep, 3e dl. de vonnissen der lagere rechtbanken en gerechten, 4e dl. de arresten van de Raad van State); Tijdschrift voor Privaatrecht; Revue Pratique du Notariat Belge; Tijdschrift voor Notarissen; Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht; Rechtskundig Weekblad; Journal des Tribunaux; Revue de Droit Pénal et de Criminologie; Revue de l’Administration; Revue Fiscale; Revue de Droit International et de Droit Comparé; Tijdschrift voor de Vrederechters. Als naslagwerken dienen genoemd: Pandectes belges; Répertoire pratique du droit Belge; Novelles; Recueil de jurisprudence Belge; Algemene practische rechtsverzameling; Administratief lexicon.