Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-06-2020

juridisch

betekenis & definitie

[→Lat.], bn. en bw., rechtsgeleerd, rechtskundig, overeenkomstig (de leer van) het recht, daaraan gemeten of daarmee in verband staand: een — betoog; juridische gronden; van — standpunt; een juridische beslissing, over een rechtsvraag (tegenover een beslissing omtrent feitelijke vragen); de juridische faculteit, die van de rechtsgeleerdheid.