Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

2020-06-27

intrinsieke waarde

betekenis & definitie

de innerlijke, werkelijke waarde van een bedrijf. De intrinsieke waarde wordt berekend als de som der waarden van de afzonderlijke →activa, verminderd met de schulden; de intrinsieke waarde van een aandeel is een evenredig deel hiervan.

De winstcapaciteit blijft dus buiten beschouwing. De intrinsieke waarde kan de grondslag zijn voor de beslissing over het kopen van of deelnemen in een bedrijf, alsmede voor de →balanswaardering van deelnemingen.