Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-06-2020

inhoud

betekenis & definitie

m. (-en),

1. de hoeveelheid ruimte die binnen de grenzen van een figuur of van een lichaam begrepen is (e): de — van een bol;
2. de in een maat uitgedrukte hoeveelheid ruimte die iets omvat; capaciteit: hoeveel bedraagt de — van dat vat?; dit schip heeft 200 t —;
3. dat wat in iets geborgen is, waarmee het gevuld is: het vat was lek geworden en de — liep over de straat; de — van iemands zakken; een portemonnaie met —, met geld erin;
4. alles wat in een boek, geschrift enz. begrepen is: kent u de van deze brief?; dat wat in een boek enz. verhandeld wordt: vertel de — van dat boek; korte —, samenvatting van het behandelde; vorm en —, twee aspecten van een geestelijk geheel waaraan vorm gegeven is;
5. overzicht of lijst van onderwerpen die in een boek zijn behandeld, resp. van de hoofdstukken, waarin het is verdeeld: zoek de bladzijde maar in de — op. (e) In de wiskunde verstaat men onder de inhoud van ruimtefiguren het aantal malen dat een als eenheid gekozen deel van de ruimte in die figuur is begrepen. In de analyse en de differentiaalmeetkunde wordt de inhoud uitgedrukt door een integraal.