Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

informatie

betekenis & definitie

[→Fr.], v. (-s, -tiën),

1. het zich verschaffen van kennis of inzicht, nasporing: op — uitgaan, voorlichting;
2. inlichting, mededeling, bericht: informaties inwinnen;
3. al wat van buiten af als bericht, als overdracht van kennis of gegeven omtrent het al of niet zo zijn aan een persoon of een toestel wordt toegevoerd; in deze zin als kwantitatief begrip, d.w.z. dat men kan spreken van een hoeveelheid informatie (→informatietheorie): de overstelpende hoeveelheiddie de moderne mens te verwerken krijgt via televisie, radio en film; oneig. ook als term in de biologie: die ene cel bevat alle die nodig is voor het vormen van alle verschillende celvormen die in de plant voorkomen.