Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-06-2020

ijzergebrekanemie

betekenis & definitie

v., vorm van bloedarmoede, die het gevolg is van een tekort aan ijzer.

(e) Meestal ontstaat ijzergebrekanemie door chronisch bloedverlies (overvloedige menstruaties, bloedingen in het maagdarmkanaal), maar ook een verminderde opname van ijzer kan de oorzaak zijn. Het microscopisch beeld van het bloed toont een duidelijk verschil in grootte van de rode bloedcellen (anisocytose), terwijl de cellen kleiner zijn dan normaal (microcytose). De centrale opheldering van de rode cellen is vergroot (hypochromie). Een reactie op ijzer in het beenmerg valt negatief uit. Het ijzergehalte van het plasma is te laag, terwijl het ijzerbindend vermogen juist is toegenomen. De behandeling van de anemie bestaat uit het toedienen van ijzerpreparaten, o.a. ijzerfumaraat via de mond. Ook kan menijzerper injectie geven, →bloedarmoede.