Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-06-2020

iets

betekenis & definitie

I. onbep. vn.,

1. een onbepaalde stoff. of onstoff. zaak: hebt u ook — gehoord? met een genitief, een ding van de aard of soort die genoemd wordt: — lekkers; — der gelijks, het een of ander van dien aard; anders, enig ander ding; van belang, een belangrijke zaak;
2. in meer bepaalde opvatting, naar het verband meebrengt: doe — om, een kledingstuk; heb je weleens — van hem gelezen?, een boek; hij hééft een ziekte of een zaak die hem

hindert; ook voor: het een of ander dat niet nader te beschrijven valt: hij heeft zeker — dat imponeert; met sterker nadruk, een ding, wat dan ook: is er ook maar op hem aan te merken?;

3. zulk een ding als een bepaalde zaak nader omschrijft: dat is — dat ik niet zetten kan; dat is — anders, dat verandert de zaak; — van later zorg; een onstoffelijk —, een ongrijpbare zaak;
4. een weinig, een gedeelte: ik zal je er van vertellen; hij heeft van zijn oom, lijkt een beetje op hem; dat heeft er al — van, begint al te lijken op wat het worden moet; zekere mate: hij heeft — militairs in zijn voorkomen;
5. in meer bepaalde opvatting: hij heeft wel — maar toch geen kapitaal, heeft wel wat geld; beter dan niets, weinig is ook wat; nog —, nog één woord, één opmerking;
6. een niet gering deel, niet zo heel weinig: dat wil — zeggen; hij bezit nogal —, een vrij groot vermogen;
7. een ding dat er is (tegenover niets): van verre schijnt het —, maar van nabij is het niets; van niets — maken; vandaar een zaak of persoon van betekenis: hij is — in de wereld van de kunst; n. bw. (van graad en van wijze), enigermate, een beetje: die lat wijkt —; vooral bij comparatieven: dat is — groter; wij moeten — vroeger van huis gaan.