Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 30-09-2020

2020-09-30

iemand

betekenis & definitie

onbep. vn.,

1. de een of andere persoon, deze of gene: ik heb — gezien; is daar -?; — anders, een ander, niet dezelfde;
2. (met nadruk) een persoon, wie het ook zij: hij wilde niet dat het wist;
3. een persoon die nader aangeduid wordt door zo of door een bijzin met die: zo — ken ik niet;
4. een bep. persoon die men niet nader wil of kan noemen: — zei eens tegen me enz.; zeker -; ook gebruikt als omschrijving van de persoon tot wie of over wie men spreekt: ik ken wel zeker die wel eens op zijn nagels bijt, d.w.z. dat doe jij;
5. ter aanduiding van de mensen in het algemeen of de spreker (en zijn hoorders) in het bijzonder: wat maken ze het — toch lastig!;
6. (pregn.) een persoon van betekenis, die wat is: hij is —;
7. zelfst. gebruikt: een sympathiek —.