Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 27-06-2020

hinkende standaard

betekenis & definitie

geldstelsel met →gouden standaard (→geldstandaard), waarbij naast gouden standaardmunten ook zilveren tekenmunten in omloop zijn met het karakter van wettig betaalmiddel tot elk bedrag, die echter in tegenstelling tot de gouden, niet vrij mogen worden aangemunt. Een dergelijk stelsel ontstond veelal na overgang van de zilveren of van de dubbele standaard op de gouden standaard, waarbij de zilveren standaardmunten wel in omloop bleven, maar het recht van vrije aanmunting werd ingetrokken omdat hun metaalwaarde, door een daling van de zilverprijs, geringer was geworden dan hun nominale waarde.

De term vloeit voort uit de gedachte dat het geldstelsel op twee benen rust, waarvan het gouden been volwaardigis, het zilveren niet. In een hinkende standaard bestaat op zich geen zekerheid dat de middelen voor handhaving van de muntpariteit (nl. goud) te allen tijde beschikbaar zullen zijn, daar de circulatiebank aan haar inwisselingsplicht voor bankbiljetten door betaling in zilveren munten kan voldoen, terwijl zilver ongeschikt is voor internationale valuta-arbitrage. In Nederland bestond een hinkende standaard van 1875—1931, met een onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog; de →Goudverklaring van 1903 bevestigde een gebruik van de Ned. Bank sedert 1875 goud voor internationale betalingen af te geven (→goudkernstandaard). In België heeft de hinkende standaard gegolden van 1873-1914.